oferta
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo rodzinne
prawo nowoczesnych technologii
Współpraca

Podpis elektroniczny IPsec.pl
Prawo Vagla.pl
Fundacja Gajusz

Inne strony

Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów E-poltax
Sejm - ISAP
KRS - wyszukiwarka podmiotów
Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Izba Radców Prawnych
OIRP w Łodzi
Izba Adwokacka w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
Konto pocztowe w domenie adwokatura.pl


Jak dojechać do Kancelarii?
 
 
Kancelaria prawna w �odzi
 

Oferta

Prawo handlowe:

  - stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  - przygotowywanie projektów umów spółek prawa handlowego,
  - rejestracja przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  - rejestracja podmiotów w KRS
  - prowadzenie spraw w postępowaniu upadłościowym i układowym
  - obsługa prawna zgromadzeń wspólników,
  - przygotowywanie projektów uchwał i protokołów

Prawo cywilne:

  - prawo obrotu nieruchomościami i prawo lokalowe,
  - prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego: spraw o rozwód, separację, podział majątku wspólnego,
  - projektowanie, opiniowanie i negocjacja umów,
  - wydawanie opinii prawnych,
  - sądowa i egzekucyjna windykacja należności,
  - dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
  - ochrona dóbr osobistych,
  - prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  - reprezentacja podmiotów w sporach sądowych.

Prawo pracy:

  - bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy,
  - sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  - reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy,
  - sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i aktów wewnątrzzakładowych.

Prawo administracyjne:

  - sporządzanie opinii prawnych,
  - reprezentowanie podmiotów przed organami administracyjnymi i sądem administracyjnym,
  - sporządzanie odwołań od decyzji.

Pełen tekst oferty - wersja PDF