Kancelaria
oferta
prawo cywilne
prawo rodzinne
prawo nowoczesnych technologii


Współpraca

Podpis elektroniczny
IPsec.pl
Prawo Vagla.pl
Fundacja Gajusz

Inne strony

Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów E-poltax
Sejm - ISAP
KRS - wyszukiwarka podmiotów
Krajowa Izba Radców Prawnych
Naczelna Rada Adwokacka
OIRP w Łodzi
Izba Adwokacka w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
Konto pocztowe w domenie adwokatura.plJak dojechać do Kancelarii?
 
 
Kancelaria Prawna

Prawo Handlowe

Kompleksowa obsługa firm

Prowadzimy bieżącą i kompleksową obsługę przedsiębiorców zarówno indywidualnych jak i prowadzonych w formie spółki prawa handlowego.

Prowadzimy doradztwo prawne przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzamy czynności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, także przez podmioty zagraniczne.

Czynności kancelarii obejmują w szczególności:

 • przygotowanie uchwał organów spółek,
 • obsługę prawną zgromadzeń wspólników,
 • rejestracja podmiotów w rejestrach,
 • obsługa prawna podmiotów zagranicznych rozpoczynających działalność na rynku krajowym.
 • Postępowania rejestrowe

  Kancelaria Prawna w Łodzi świadczy usługi pomocy prawnej w postepowaniach, których przedmiotem jest wpis do:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.
 • rejestru zastawów,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.
 • o zaległościach podatkowych i celnych oraz wobec ZUS,
 • Prawo Pracy

  Ciągłe dostosowywanie przepisów polskiego prawa pracy do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz do potrzeb rozwijającej się gospodarki powoduje, złożoność prawa polskiego - jego ciągłe zmiany powoduja problemy interpretacyjne. Polityka kadrowa przedsiąbiorstw podlega szczególnej kontroli pod kątem jej zgodności
  z obowiązującym prawem. Z tych względów problematyka prawa pracy towarzyszy bieżącej działalności każdego przedsiębiorcy.

  Doradztwo prawne w tej materii pozwala naszym klientom - firmom krajowym i zagranicznym - ograniczyć koszty zatrudnienia a także uchronić się przed kosztownymi sporami sądowymi wytaczanymi przez pracowników. Pomoc przy redagowaniu umów o pracę zapewnia ochroną tajemnicy i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  Kancelaria świadczy pomoc prawną także na rzecz pracowników. Negocjujemy umowy o pracę, umowy o samozatrudnieniu, reprezentuje pracowników w sporach sądowych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi mobbingu.

   Specjalistyczna obsługa prawna w dziedzinie prawa pracy obejmuje:
 • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy,
 • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadry kierowniczej, w tym kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie umów dotyczących samozatrudnienia,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia,
 • spory sądowe z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.
 •