Kancelaria
oferta
prawo handlowe
prawo rodzinne
prawo nowoczesnych technologii

Poradnik

O czym musimy pamiętać w razie konieczności dochodzenia odszkodowania - krótki poradnik

Współpraca

Podpis elektroniczny IPsec.pl
Prawo Vagla.pl
Fundacja Gajusz

Inne strony

Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów E-poltax
Sejm - ISAP
KRS - wyszukiwarka podmiotów
Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Izba Radców Prawnych
Izba Adwokacka w Łodzi
OIRP w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
Konto pocztowe w domenie adwokatura.pl
 
 
Kancelaria Prawna

Prawo Cywilne

Sąd Elektroniczny

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest bardzo szczególnym trybem dochodzenia roszczeń. Inaczej niż w tradycyjnym postępowaniu cywilnym nakaz zapłaty wydawany jest po przeprowadzeniu procedury wykonywanej przez sieć Internet, w sposób zautomatyzowany, bez konieczności składania przez powoda jakichkolwiek dowodów. Powód nie ma obowiązku składania nawet żadnych dokumentów - wystarczy tylko, że powoła się na nie w pozwie.

Stąd zaskoczenie tych z Państwa, którzy otrzymują nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu - jest to przecież pierwsza informacja o tym, że toczyło się wobec Państwa jakiekolwiek postępowanie. Dla tych z Państwa, którzy zmienili miejsce zamieszkania taką pierwszą informacją może być nawet postanowienie o wszczęciu egzekucji komorniczej

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wielkich korporacjach - przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych czy energetycznych, które mają możliwości wnoszenia nawet wielu tysięcy pozwów, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Problem w tym, że mogą być to roszczenia wymagalne przed wielu laty, w chwili obecnej już nienależne.

Nasza Kancelarii świadczy pomoc w tym zakresie - możemy ustalić, czy roszczenie objęte elektronicznym nakazem zapłaty jest wymagalne.

Odszkodowania:

Kancelaria prowadzi negocjacje pozasądowe oraz spory sądowe zmierzające do uzyskania następujących odszkodowań:

 • za szkody komunikacyjne (wypadki drogowe)
 • za szkody spowodowane katastrofą budowlaną,
 • za błąd w sztuce lekarskiej,
 • z tytułu zakażeń w placówkach medycznych,
 • z tytułu przebiegu przez nieruchomość linii przesyłowych (wody, prądu, gazu),
 • z tytułu wypadków przy pracy,
 • z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich oraz znaków towarowych i patentów.
 • Prawo obrotu nieruchomościami:

  Kancelaria zajmuje się obsługa prawną przedsięwzięć na rynku nieruchomości, współpracuje z podmiotami zawodowo zajmującymi się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz przeprowadzaniem transakcji związanych z nabywaniem
  i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym klientom kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane,
 • prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • uzyskiwanie zezwoleń organów administracji państwowej.
 • Prawo lokalowe:

  Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa lokalowego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną właścicieli i zarządców prywatnych nieruchomości. Świadczy pomoc prawną na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz na rzecz indywidualnych najemców. Zajmuje się w szczególności:

 • negocjowaniem i przygotowaniem umów najmu,
 • rozwiązywaniem umów najmu,
 • sprawami o zapłatę czynszu oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali,
 • sprawami o eksmisję,
 • dochodzeniem od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego wyrokiem sądu.
 • Kontrakty:

  Kancelaria zajmuje się negocjowaniem oraz przygotowywaniem umów, porozumień, ugód, ich analizą pod kątem zabezpieczenia interesów klienta oraz nadzorem nad prawidłowością wykonania zawartych umów.

  Windykacja należności:

  Egzekucja wierzytelności to problem wielu przedsiębiorców. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem interesów klienta, opracowaniem mechanizmów, które zapobiegną w przyszłości konieczności prowadzenia egzekucji długów. W tym celu doradza wprowadzenie odpowiednich klauzul i zabezpieczeń w kontraktach swoich klientów.

  Jeśli istnieją w firmie niezapłacone wierzytelności, kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym a także
  w postępowaniu egzekucyjnym.