oferta
prawo cywilne
prawo handlowe
rejestracja firm
prawo nowoczesnych technologii
Inne strony
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów
E-poltax
Sejm - ISAP
KRS - wyszukiwarka podmiotów
Krajowa Izba Radców Prawnych
Naczelna Rada Adwokacka
Izba Adwokacka w Łodzi
OIRP w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi
 
 
Kancelaria Prawna
tlo

  Kancelaria Prawna w Łodzi
Radca prawny
Aleksandra Gorcholska - Jankowska

ul. Żwirki 4 lok. 3 Łódź
tel. 042 637 06 90 fax. 042 637 47 81
tel. kom. 0501 549 126
e-mail: kancelaria@grocholska.pl

Aktualne zagadnienia prawne

1. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego
2. Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

1. Odszkodowania od gmin
za niedostarczenie lokalu socjalnego

Od września 2006 roku właściciele nieruchomości mogą domagać się od gminy odszkodowania jeżeli ta, wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi, nie dostarczyła lokalu socjalnego. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 11.09.2006 sygn. P14/06 oraz zmiany Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Właściciele, którzy od lat nie mogą przeprowadzić eksmisji lokatorów, którzy zamieszkują w lokalu nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat, mogą obecnie żądać od gmin zapłaty odszkodowania w wysokości rynkowego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych począwszy od daty wydania przez Sąd wyroku eksmisyjnego.

W praktyce gminy nie wypłacają należnych odszkodowań bez wyroków sądowych. Właściciel powinien wystąpić do sądu ze stosownym pozwem. Uzyskanie wyroku zapewni nie tylko zwrot ponoszonych dotychczas kosztów ale przyspieszy procedurę przydziału lokalu socjalnego.

Przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego właściciele byli bezradni. Dysponowali wyrokami eksmisyjnymi, których nie mogli wykonać przez wiele lat. Byli lokatorzy bezkarnie zamieszkiwali w lokalu nie tylko nie płacąc czynszu ale dodatkowo dewastując lokal. Obecnie można dochodzić sądownie wyrównania poniesionych z tego tytułu przez lata szkód.

2. Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego
oraz prawa pracy.

Kancelaria prowadzi indywidualne bądź grupowe szkolenia z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Celem szkoleń jest zapoznanie kadry menadżerskiej z podstawowymi pojęciami ze stosunków gospodarczych oraz stosunków pracy, których znajomość jest niezwykle przydatna w procesie zarządzania w szczególności:

  1. zapoznanie z pojęciami prawa gospodarczego, formami prowadzenia działalności gospodarczej, poznanie form podmiotowości prawnej,
  2. poznanie podstawowych zasad funkcjonowania spłek prawa handlowego,
  3. poznanie zasad kontraktowania, rozrżnianie rodzajów umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
  4. poznanie zasad windykacji należności,
  5. zapoznanie z zasadami prawa pracy, poznanie rodzajów stosunków pracy, sposobów konstruowania umowy o pracę, zasad rozwiązywania umów o pracę,
  6. umiejętność analizowania przepisów obowiązującego prawa.

Metoda, zakres, tematyka szkolenia są uzgadniane indywidualnie.

Znajomość zagadnień z zakresu problematyki prawa gospodarczego oraz prawa pracy pozwala podejmować trafne decyzje w procesie zarządzania, ułatwia prowadzenie negocjacji handlowych, pomaga podejmować właściwe decyzje kadrowe.